Uppsala Konsert & Kongress 753 75 Uppsala | info@ukk.se | 018-727 90 00 English

Tillgänglighet

Den fysiska miljön i huset

Kontakta Uppsala Konsert & Kongress biljettkassa om du har särskilda önskemål i samband med konsert eller andra arrangemang, telefon 018-727 90 00. På plats i huset finns värdar, vakter eller annan personal som du kan fråga.

Särskilt anpassade platser

För bokning av särskilt anpassade platser kontaktar du biljettkassan, telefon 018-727 90 00. I mån av plats är det fri entré för medföljare/ledsagare.

Stora salen har platser för fyra rullstolar och fyra medföljare/ledsagare. Platserna ställs i ordning efter behov, t.ex. längre fram i salen vid synnedsättning eller på övre parkett vid särskilda rullstolsplatser. Där är det även lämpligt att sitta om man inte kan gå i trappor, t.ex. om man använder rollator. Medföljare/ledsagare sitter i vissa fall på en lös, enklare stol. Entrén till Stora salen ligger på våning 6, dit det går hiss och rulltrappa.

Sal B har platser för fyra rullstolar och fyra medföljare/ledsagare. Ingången till Sal B ligger på våning 3, dit det går hiss och rulltrappa.

Observera att rollatorer behöver lämnas utanför konsertlokalen av utrymningsskäl. Kontakta vår biljettkassa om du har frågor.

Hörslingor

I samtliga konsertsalar finns hörslingor. I Stora salen, i de bakre raderna i Sal B och i Sal C finns magnetslinga för egen hörapparat. Magnetslinga finns även i biljettkassan och i konferensrum 3.

I Sal D vid anvisade platser och i de främre stolsraderna i sal B används infraröd sändare. Du får låna mottagare i biljettkassa eller konferensreceptionen. För att få bästa mottagning av både magnet- och IR-slinga så bör du undvika sittplatser vid vägg, bakom pelare samt i loger.

Konsertvärdar

Vid varje föreställning tjänstgör värdar och värdinnor som svarar på dina frågor och ansvarar för säkerheten under konserten. Värdar finns vid varje ingång. 

Ta sig hit och runt i huset

Parkering

För gäster med funktionsvariation som har särskilt p-tillstånd finns parkering utanför Uppsala Konsert & Kongress mot Storgatan.

Taxitelefon

Gratis taxitelefon finns i entrén vid ingången från Vaksala torg.

Entrédörrar

Vid entréerna finns skjutdörrar som öppnas automatiskt.

Hiss

Det finns hiss till konsertsalarna, foajéerna och konferensrummen. Våningsplanen annonseras med en inspelad röst. Utan passerkort kan du använda hissen mellan plan 1, 2, 3 och 6.

Ingen hiss till plan 7
Till plan 7, alltså till Stora salens balkongsektioner, finns ingen hiss. Personer som har svårt för att gå i trappor, bör därför välja plats på parkett.

Rulltrappor
Rulltrappa finns mellan plan 2 (entréplanet) och 3 samt mellan plan 3 och 6.

Låna rullstol

Uppsala Konsert & Kongress har en rullstol som vi lånar ut. Kontakta biljettkassan för att boka rullstolen under ditt besök.

Låna handsändare för dörröppning

Handsändare för automatisk dörröppning av konferensrum på plan 3 finns i konferensreceptionen på plan 3.

Toaletter

RWC-toaletter med bredare dörrar finns på alla våningar. På entréplanet finns RWC:n vid ingången från Vaksala torg.