Uppsala Konsert & Kongress 753 75 Uppsala | info@ukk.se | 018-727 90 00 English

Salar och rum i bild

 

Uppsala Konsert & Kongress – öppet, ljust, rymligt

Välkommen att se dig omkring i Uppsala Konsert & Kongress. Alla lokaler öppna, ljusa, rymliga och tillgängliga med maximal flexibilitet för olika arrangemang. Atmosfär och identitet kan skapas med möblering, teknik, ljus och dekor i den rena arkitekturen.

Stora salen

Fakta och information om Stora salen >

Uppsala Konsert & Kongress, Stora salen med scen i bakgrunden  Uppsala Konsert & Kongress, Stora salen mot parketten  Stora salen med publik, foto Tom Sandstedt

 

Stora salen kongressgång  Stora salen kongressgång utsikt mot scenen  Stora salen kongressgång, utsikt mot parkett och balkong

Sal B

Fakta och information om Sal B >

    Sal B skolsittning

 

Sal B utan stolar, uppfälld gradäng

Sal C

Fakta och information om Sal C >

    

 

Sal C rund ring

Sal D

Fakta och information om Sal D >

Uppsala Konsert & Kongress, Sal D, foto Patrik Lindell  Uppsala Konsert & Kongress, Sal D, dukat till middag  Uppsala Konsert & Kongress, Sal D event, foto Stewen Quigley

Konferensvåning, rum K7, K8, K9 och lounge

Fakta och information om konferensvåning >

    

Konferensrum, K1, K2, K3/K4, K5, K6

Fakta och information om konferensrum >

    Uppsala Konsert & Kongress, konferensrum, styrelsesittning

Utställning Sal D och foajé Stora salen

Fakta och information om utställningsytor >

Sal D utställning  Sal D utställning  Sal D utställning

Stora salen foajé utställning  Stora salen foajé posterutställning

Huset

Fakta om UKK - kapacitet och läge >

UKK, fasad mot Storgatan, foto Magnus Östh  UKK, fasad mot Vaksala torg  UKK, foajé plan 6, foto Magnus Östh

UKK, plan 6, utsikt Domkyrkan, foto Magnus Östh  UKK, natt, foto Magnus Östh