Uppsala Konsert & Kongress 753 75 Uppsala | info@ukk.se | 018-727 90 00 English

Utställning

  • Utställning i Sal D

Totalt 2000 kvadratmeter

900 kvadratmeter utställningsyta i Sal D

I Sal D på entréplan finns utrymme för en 900 kvadratmeter stor utställning. Det går att skärma av salen i sektioner för mindre arrangemang. Här har allt från avancerade medicinska hjälpmedel till bilar och flygplan visats i olika sammanhang.

Då utställningslokalen ligger på samma nivå som Vaksala torg bildar den en naturlig förlängning av torgets öppna rum. Det är möjligt att utöka inomhusutställningen med aktiviteter utomhus, scener och tältlösningar för underhållning, mässa och utställningar.

Mindre utställningar i salar och foajéer

Även Sal B, Sal C och de olika foajéerna lämpar sig för mindre utställningar med till exempel posters, roll-ups och bordsvisningar.

Sammanlagt finns ungefär 2000 kvadratmeter visningsyta i huset.