Uppsala Konsert & Kongress 753 75 Uppsala | info@ukk.se | 018-727 90 00 English

Konsertsalar

Föreställningar i olika salar samtidigt

Stora salen och Sal B

Stora salen och Sal B är de två främsta konsertsalarna. Stora salen har förstklassig akustik (efterklangstid på 1,8-1,9 sekunder) och anpassad för avancerad ljussättning. Även för Sal B är de akustiska och ljusmässiga kraven högt satta.

Sal C och foajéer

Sal C och foajéer kan användas till mindre konserter, film och andra evenemang med möjlighet till anpassning av ljud och ljus.

Sal D - restaurang/café

Sal D - restaurang/café och bankett- och utställningshall - är husets mest flexibla lokal, som kan delas in i rumsligt och med scenen placerad på olika ställen. Sal D lämpar sig för framträdanden i samband med banketter och större evenemang.

Antal platser

  • Stora salen - 1092 sittande
  • Sal B - 324 sittande, 380 stående
  • Sal C - 120 sittande, 140 stående
  • Sal D - 960 stående

Vaksala torg

Mot Vaksala torg finns en utomhusscen. En publiksiffra på 7000 personar har nämnts i samband med en konsert med Benny Anderssons Orkester på Vaksala torg 2012.