Uppsala Konsert & Kongress 753 75 Uppsala | info@ukk.se | 018-727 90 00 English

Musik i Uppland

Stiftelsen Musik i Uppland

Musik i Uppland är länsmusikorganisationen i Uppsala län och har landstinget som huvudman. De producerar ungefär 500 konserter om året med hjälp av sina egna musiker Linnékvintetten, Uppsala Kammarsolister, Trio X och Uppsala Kammarorkester samt ett stort antal frilansande musiker.

Musik i Uppland är hyresgäster i Uppsala Konsert & Kongress, här arrangerar de en orkesterserie samt konserter med kammarmusik, jazz och folkmusik. I länet i övrigt ligger tyngdpunkten på den så kallade Konsertkarusellen, som är ett projekt med turnerande konserter. Dessa arrangeras av olika lokala föreningar.

Skol- och familjekonserter utgör en viktig del av Musik i Upplands verksamhet, drygt hälften av deras konserter vänder sig direkt till barn och ungdomar.

Musik i Uppland samarbetar med och stödjer musikföreningar och andra institutioner i olika projekt och samarrangemang.

Musik i Uppland webb >

Köp abonnemang till Uppsala Kammarorkester och Uppsala Kammarsolister >