Uppsala Konsert & Kongress 753 75 Uppsala | info@ukk.se | 018-727 90 00 English

Musikens Hus Vänner

Stöd till konserthuset och musiklivet i Uppsala

Musikens Hus Vänner är en ideell, opolitisk förening som bildades 1988 som ett led i Uppsalas strävan att bygga ett konserthus. Musikens Hus Vänner agerade på olika sätt för att förverkliga visionen om ett konserthus.

Musikens Hus Vänner bidrar med ekonomiskt stöd till Uppsala Konsert & Kongress konsertverksamhet och till Musik i Uppland och delar årligen ut stipendier till unga musikutövare. Musikens Hus Vänner donerade 2007 genom sin fond en konsertflygel till Uppsala Konsert & Kongress.

Bli medlem i Musikens Hus Vänner

Som medlem i Musikens Hus Vänner stöder du musiklivet i Uppsala. I medlemskapet ingår 25 procent rabatt på flera av de föreställningar som arrangeras av Uppsala Konsert & Kongress (vissa konserter undantagna - kontakta biljettkassan för mer information), 20 procent rabatt på pausbarspaket och konsertbuffé som förbeställts i kassan i anslutning till biljettköp. Som medlem får du också inbjudan till MHV:s egna program i anslutning till årsmöten och stipendieutdelningar.

Medlemsavgift 200 kronor
Plusgiro 44 34 404-2
Bankgiro 5424-0304

Rabatterade erbjudanden kan endast köpas i Uppsala Konsert & Kongress biljettkassa.

Musikens Hus Vänner