Uppsala Konsert & Kongress 753 75 Uppsala | info@ukk.se | 018-727 90 00 English

Konstutställningar i UKK

  • Bended Needs, Karin Westman 4 sep - 29 okt  2017 på Uppsala Konsert & Kongress. Foto Karin Westman.
  • Eating You Alive, Veronica Brovall 6 nov – 12 nov 2017 på Uppsala Konsert & Kongress
  • Tomhet, Maria Andersson 8 dec 2017 - 15 jan 2018 på Uppsala Konsert & Kongress, foto Eva Björkman

Uppsala Konsert & Kongress och Uppsala konstmuseum

Uppsala konstmuseum visar konst ur sina samlingar och utställningar i Uppsala Konsert & Kongress och Uppsala Konsert & Kongress arrangerar konserter på Uppsala konstmuseum. På så vis skapas flera möten med konsten och musiken för Uppsalaborna och stadens gäster. 

Bended Needs 

Katrin Westman
Uppsala Konsert & Kongress 4 september - 29 oktober
Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala Konstmuseum i samarbete med Region Uppsala.

Katrin Westman konst är hudnära ur många aspekter, både i sin färgskala, penselföring och känslighet. Konstnären arbetar i en tradition av undersökningar av måleriets gränser. I verket Bended Needs har en målad mdf böjts samman av ett rep. Verket blir kropp, skulptur möter måleri och löses upp i ett motstånd som håller målningen i ett grepp. Westman är utbildad på Umeå konsthögskola och är verksam i Stockholm. 

Eating You Alive

Veronica Brovall
Sculpture 2013, glazed ceramic, 135 h x 54 x 50 cm
Uppsala Konsert & Kongress 6 november – 12 november
Veronica Brovalls estetik är uttrycksfull och direkt i en sorts punkig expressionism. Liksom gatans graffiti använder konstnären ibland också ord och bokstäver som både budskap och bildelement i sina skulpturer. Här kan exempelvis ordet ”WANT” skönjas. Brovall använder också vardagliga föremål som hon gjuter av och för in i konstverket. I denna skulptur blir den rödglaserade replikliknande formen som en stort flätat hår på den svart-vita figuren. 

Tomhet

Maria Andersson
8 december - 15 januari
Maria Andersson skapar organiska skepnader. Lin och hampa vävs och flätas, får gestalt och eget liv. Stillsamt tar de rummet i besittning. Konstnären har inspirerats av Tomas Tranströmer dikt ”Vermeer” och frasen Jag är inte tom, jag är öppen. Precis som hos poeten är mellanrummen mellan orden eller trådarna lika betydelsefulla. Här bildas ett ljusspel och formen får kropp. Maria Andersson är utbildad på HDK i Göteborg och verksam i Stockholm.