Uppsala Konsert & Kongress 753 75 Uppsala | info@ukk.se | 018-727 90 00 English

Medlemskap och samarbeten

I samspel med många aktörer

Uppsala Konsert & Kongress samarbetar med verksamheter som Destination Uppsala och Varumärke Uppsala samt landsting, universitet, näringsliv, föreningar och arrangörer. Bolaget medverkar också i nätverk där andra anläggningar och organisationer inom kongress- och konferensbranschen ingår. Uppsala Konsert & Kongress är en viktig aktör inom kultur- och musikområdet i Uppsala, men även nationellt och internationellt, genom samarbeten och närvaro i organisationer och nätverk.

Musikens Hus Vänner

1988 bildades föreningen Musikens Hus Vänner som ett led i Uppsalas strävan att bygga ett konsert- och kongresshus. Musikens Hus Vänner har på olika sätt agerat för att skapa opinion och finna möjligheter för att förverkliga visionen.

Musikens Hus Vänner har genom sin fond donerat en konsertflygel till Uppsala Konsert & Kongress. Fonden används till musikstipendier, stöd till verksamheten i Uppsala Konsert & Kongress samt stöd till det lokala musiklivets möjligheter att nyttja anläggningen.

Musikens Hus Vänner webb >

Stiftelsen Musik i Uppland

Musik i Uppland är länsmusikorganisationen i Uppsala län och har landstinget som huvudman. De producerar ungefär 500 konserter om året med hjälp av sina egna musiker Linnékvintetten, Uppsala Kammarsolister, Trio X och Uppsala Kammarorkester samt ett stort antal frilansande musiker.

Musik i Uppland är hyresgäster i Uppsala Konsert & Kongress och arrangerar här bland annat en orkesterserie samt konserter med kammarmusik, jazz och folkmusik. I länet i övrigt ligger tyngdpunkten turnerande konserter, skol- och familjekonserter och samarbeten med och stöd till musikföreningar och andra institutioner.

Stiftelsen Musik i Uppland webb >