Uppsala Konsert & Kongress 753 75 Uppsala | info@ukk.se | 018-727 90 00 English

Styrelse och ledning

Ett helägt kommunalt bolag

Uppsala Konsert & Kongress AB ansvarar för verksamheten i Uppsala Konsert & Kongress. Bolaget ingår i den kommunala bolagskoncernen Uppsala Stadshus AB och är ett helägt kommunalt bolag.

Styrelse

Lena Hartwig, ordförande (S)
Hans Birger Ekström, vice ordförande (M)
Ingemar Bergman, ledamot (C)
Monica Lindgren-Petersson, ledamot (V)
John-Erik Thun, ledamot (S)
Jan-Erik Wikström, ledamot (FP)
Cecilia Wolkert, ledamot (MP)

Margit Borgström, suppleant (KD)
Sigurdur Hafthorsson, suppleant (MP)
Bengt Sandblad, suppleant (S)

Victoria Lindgren, arbetstagarrepresentant ordinarie
Lena Nyman, arbetstagarrepresentant ordinarie
Gabriella Gullberg, arbetstagarrepresentant suppleant
Gustav Ohlander, arbetstagarrepresentant suppleant

Ledningsgrupp

Lena Åberg Frisk, vd
Gabriella Gullberg, konferenschef
Danijel Draskovic, food and beverage manager
Hans Norin, chef teknik och fastighet
Karin Sävström, marknadschef