Hoppa till huvudinnehållet

Konsten som omger oss

I och utanför Uppsala Konsert & Kongress finns flera fasta konstinstallationer.

Coloratura – installation som omvandlar ljud till ljus av Katarina Löfström
Konstnären Katarina Löfström är internationellt uppmärksammad för sina videokonstverk och ljudinstallationer. Hon är bland annat utbildad vid Konstfack i Stockholm. I Uppsala Konsert & Kongress har Katarina Löfström skapat ett interaktivt konstverk. Ett stort antal ljuskällor är kopplade till sensorer i Stora salen och Sal B. De är i sin tur kopplade till en dator som omvandlar ljud i salen till ljus, ett norrskensliknande ljusdraperi vid fönstren i foajéen runt Stora salen. På det viset kan de som är utanför byggnaden se att en konsert, repetitioner eller andra aktiviteter pågår, Statens konstråd har gett bidrag till att uppföra konstverket.

Rörligt fotografi och skulptur av Fredrik Wretman

Fredrik Wretman är en av Sveriges mest etablerade konstnärer med en mängd utsmyckningsuppdrag bakom sig. Det är han som står bakom de sällsamma och fascinerande bronsfigurerna och tavlorna som är utplacerade på olika platser i Uppsala Konsert & Kongress. Fredrik Wretman är en av Sveriges tidiga videokonstnärer. Han har utvecklat en helt ny idé kring användning av rörliga fotografier i offentliga miljöer. Fredrik Wretman är utbildad vid bland annat Konsthögskolan i Stockholm och har arbetat som professor på Konstfack i Stockholm. I Uppsala Konsert & Kongress finns Fredrik Wretmans fotografier och bronsskulpturer på flera platser i lokalerna.

Gatumusikanter av Natasha Dahnberg

Natasha Dahnberg kom till Sverige från Ryssland 2000 med en gedigen konstnärlig utbildning och flera utställningar i bagaget. Gatumusikanter utanför Uppsala Konsert & Kongress är hennes första offentliga konstverk. Konstverket består av gatstenar som är placerade direkt på Konserthusplatsen. Musikens Hus Vänner donerade det vinnande konstverket – en gåva till Uppsala Konsert & Kongress. Gatumusikanter föreställer sex musikanter, två kvinnor och fyra män, i en 13 meter bred och drygt 133 kvadratmeter stor cirkel med en hatt i mitten. Motivet har Natasha Dahnberg hämtat från Moskvas tunnelbana. Verket är utfört i olika sorters gatsten i flera nyanser.

Förutom den fasta konsten presenterar vi ofta tillfälliga utställningar och verk i samarbete med bland andra Uppsala konstmuseum. Dessa konsthändelser hittar du i vårt kalendarium.