Hoppa till huvudinnehållet

Klimatprotokollet

Uppsala klimatprotokoll är ett nätverk av företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som samverkar och inspirerar varandra och andra för att nå Uppsalas klimatmål och bidra till en hållbar värld.

2010 bjöd Uppsala kommun in lokalt verksamma aktörer från olika samhällssektorer och branscher till att gemensamt anta klimatutmaningen. Idag har Uppsala klimatprotokoll vuxit till att bli ett effektivt verktyg i arbetet mot Uppsalas långsiktiga klimatmål – fossilfritt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050. Nätverket har i dagsläget 40 medlemmar.

Resultat

Klimatprotokollet arbetar i protokollsperioder om tre år. Nuvarande programperiod inleddes hösten 2018 och pågår till våren 2021. Klimatprotokollet har sedan starten kontinuerligt minskat de gemensamma utsläppen av växthusgaser. Under senast avslutad programperiod som pågick hösten 2015 – våren 2018, minskade utsläppen med 10 procent. Läs mer om klimatbokslutet här.

Organisation

Det praktiska arbetet i Klimatprotokollet konkretiseras i olika fokusgrupper som bildas utifrån medlemmarnas intressen och behov. Idag finns sju fokusgrupper inom olika områden:

Byggmaterialval
Energi
Hållbara godstransporter
Hållbart resande
Hållbar stadsdelsutveckling
Jakten på plasten
Mat och klimat

För att leda och stödja samverkan i Klimatprotokollet finns en processledning från Uppsala kommun. Det finns även en Samordningsgrupp där deltagandet roterar bland medlemmarna, som ger stöd till processledningen.

Två gånger per år träffas klimat- och ledningsrepresentanter från respektive medlem för diskussioner och beslut vid Rundabordsmöten. Fyra gånger per år träffas klimatansvariga från respektive medlem för samverkan, utveckling och praktiskt arbete.

Klimatutmaningar

För att öka takten i klimatomställningen har Klimatprotokollet formulerat 30 utmaningar att ta sig an. Genom dessa utmanar medlemmarna varandra och andra.

Här kan du ladda ned en pdf om utmaningarna:
30 utmaningar – klimatprotokollet