Hoppa till huvudinnehållet

Vision och arbetssätt

Ett centrum för kultur och möten - mitt i en snabbt växande storstad. Ta del av vår vision och vårt uppmärksammade arbetssätt.

Vision

Uppsala Konsert & Kongress (UKK) ska erbjuda en mötesplats för konsert, kultur, konferenser och kongresser för Uppsalabor och tillresta . På kulturområdet är vårt mål att skapa ett så brett och varierat utbud att i stort sett alla Uppsalabor känner sig tilltalade. För att lyckas förstärker vi existerande samarbeten och etablerar nya, såväl på lokal nivå som på internationell. Programmet består av turnerande produktioner, nära samarbeten med artister och organisationer samt egna produktioner. På UKK ska både den avancerade kulturkännaren och den allmänt nyfikna möta kultur med högt ställda kvalitetskrav.

Här ska alla känna sig välkomna. Lika välkomna.

På mötesområdet är UKK:s främsta uppdrag att stärka besöksnäringen, därav följer att vi lägger stor vikt vid att boka nationella och internationella möten och kongresser. Men vi är självklart också en aktiv partner för det lokala näringslivet, för kommun och region samt för akademin.

För att kunna erbjuda gästerna inom kultur och möten den service de förväntar sig driver vi också restaurangverksamhet. Utöver detta finns en avdelning för teknik och fastighet, en marknadsavdelning och en reception med biljettkassa och mötesservice.

Uppsala Konsert & Kongress är starkt bidragande till att Uppsala placerar sig högt i den nationella mötesstatistiken. När det gäller större nationella kongresser är Uppsala störst i landet och på UKK arrangeras även många internationella kongresser och möten. Programverksamheten lockar besökare från när och fjärran och bidrar till att ge Uppsalabor upplevelser de tidigare fick söka sig utanför Uppsala för att ta del av.

UKKsmart – vårt arbetssätt i fem principer

Vi  har tillsammans i organisationen arbetat fram fem viktiga principer för vårt sätt att arbeta, principer som vi samlar under begreppet UKKsmart. Alla medarbetare är delaktiga i att förbättra dessa principer och UKKsmart är i ständig utveckling.

Identitet. Vi är ett centrum för Kultur och Möten. Våra förebilder är andra dynamiska verksamheter med stark dragningskraft. Vi är moderna och i framkant gällande organisation, digitalisering, ekonomistyrning, administration, IT, service, hållbarhet, jämställdhet och innehåll.

Öppna dörrar. Vi har tyngd som en institution, men är lättarbetade som en fri aktör. Vi är enkla att samarbeta med, enkla att besöka, öppna och lättillgängliga. Vi uppmuntrar bra initiativ, egna och andras.

Position. Vi är starka lokalt och i ständigt dialog med det internationella. Detta genomsyrar verksamheten.

Smart. Vi väljer de smarta lösningarna, inte de dyra och prestigefyllda. Vi är kreativa, innovativa och personliga.

Vårt löfte. Vi är bäst i världen på hospitality, upplevelser och möten och är en plats där alla är välkomna. Lika välkomna.

Värdeord

Precis som UKKsmart har vi gemensamt tagit fram de värdeord som beskriver hur vår verksamhet, vårt program och vår miljö ska upplevas. Våra värdeord är: engagerad, samarbetande, nyfiken, självsäker, stolt, smart.