Hoppa till huvudinnehållet
Utställning i Sal D. Foto: Stewen Quigley.

Praktiska detaljer

Praktiska detaljer

Här hittar du alla praktiska detaljer för att planera konferenser, kongresser, events och utställningar i bokstavsordning.

Bevakning

Vi samarbetar med ett lokalt vaktbolag och administrerar bokning av vakter efter önskemål. Eventuella vakter bekostas av arrangören/kunden.

Brandlarm

Brandlarmet som är installerat i huset är alltid aktiverat med direktlarm till brandkåren.

Rökmaskin och eldslukare

Om du har utrustning som rökmaskin eller t.ex. eldslukare krävs speciellt brandskydd. Brandlarmet måste då inaktiveras och brandvakter måste ersätta brandlarmets funktion.

Kontakta konferensavdelningen för offert på speciellt brandskydd.

Digitala skärmar

Vi har flera digitala bildskärmar inomhus där information kan presenteras. Bilderna visas statiskt eller i serier genom rullande bildspel med valfritt intervall.

Stående bildskärmar (LCD-skärmar) 768 x 1366 pixlar
Liggande bildskärmar 1366 x 768 pixlar
Upplösning 72 pixlar per tum
Filformat jpg

Konferensavdelningen lämnar offert på hantering och upplägg, minidebitering en timme – 750 kr/tim (exkl moms).

Flaggor

Det finns sex flaggstänger, tre mot Vaksala torg och tre mot Storgatan. Flaggstängerna är 12 meter höga och gjorda för traditionella flaggor som hängs på kortsidan med lina. Flaggans långsida bör vara högst 4 meter. Pris per flagga 500 kr (exkl moms).

Försäkring vid transport och förvaring av gods

Beställare/kund (person, organisation eller företag som är ansvarig beställare av arrangemanget) ansvarar för utställda föremål, dekorationer och övrigt material.

Är du representant för beställare eller kund bör du se till att teckna en försäkring samt i förekommande fall rekommendera utställare eller annan att teckna försäkring.

Garderob/Bagageförvaring

Garderoben är belägen i bottenplanet (en trappa ner). Där finns 120 hängare med lås och 170 låsbara skåp. För stora grupper rekommenderar vi bemannad garderob och väskinlämning. På plan 7 finns 200 hängare med lås.

Godshantering

För att lösa lagring och förvaring på ett säkert sätt tar vi emot gods tidigast dagen före evenemanget eller annan tid efter överenskommelse.

Meddela vaktmästare eller konferensreception i förväg vilket gods som kommer, när det kommer och var du vill ha det placerat.

Vaktmästare 018-727 90 70, 0768-30 47 92
Konferensreception 018-727 90 27
Fax konferensreception 018-727 90 25

Godsförsändelser leveransadress

Uppsala Konsert & Kongress
Godsmottagning
”Namn på mötet eller företaget”
Roslagsgatan 6
753 27 Uppsala

Märkning av gods

Skriv ordet ”Konferens” på godset
Ange datum för konferensen
Ange er kontaktperson och telefonnummer

Borttransportering

När utställningen är slut ska godset i möjligaste mån transporteras bort samma dag. Om det inte går, stäm av med konferensavdelningen.

I- och urlastning

All i- och urlastning sker via lastkajen mot Roslagsgatan eller entrén mot Vaksala torg. Om du har särskilda behov kan du få tillfälligt parkeringstillstånd i direkt anslutning till Uppsala Konsert & Kongress, kontakta 018-727 90 27.

Hantering av stora gods

Mottagning och retursändning av stora försändelser som pall eller bur debiteras per enhet. Det gäller både före och efter utställningen. Hantering av stora gods kostar 500 kr/enhet (exkl moms).

Pallyft och gaffeltruck

Pallyft finns att låna på UKK, men däremot inte gaffeltruck.

Brandklassning

Vi tar inte emot gods som inte är brandklassade.

Internet

Kostnadsfri trådlös internetuppkoppling finns i hela huset. Kapaciteten på nätverket är dock begränsat då många användare kopplar upp sig samtidigt. Har du speciella krav på hög kapacitet och säker uppkoppling offererar vi gärna detta i samband med konferensbokningen.

Kongressgång i Stora salen

Stora salen är byggd med möjlighet att ta bort stolar i mitten av parketten och på så vis kan vi öppna för en kongressgång, begär offert från din kontakt på konferensavdelningen.

Lasthiss, mått

Bredd 199 cm, djup 550 cm, höjd 249 cm.

Mark utomhus, kostnad och tillstånd

För att nyttja mark runt Uppsala Konsert & Kongress krävs tillstånd från polisen. Undantaget är vår utescen mot Vaksala torg samt uteserveringen. Ansökan om tillstånd hos polisen kostar 250–700 kr beroende på vilken aktivitet som ska genomföras, se länk till höger till Polisens webbplats.

En avgift till Uppsala kommun för markhyra tillkommer, kostnaden faktureras via UKK.

Möblering

Vid hyra av konferenslokaler ingår grundmöblering med standardmöbler för konferens. Detsamma gäller för konferenslunch och konferensmiddag då grundmöblering med långbord enligt standard ingår. Vid bokning av festvåningsmenyer ingår valfri möblering i Sal D med befintliga möbler. Vi ordnar gärna andra typer av möbler och extra- eller ommöbleringar.

Nyckelkort

Vissa lokaler i UKK är stängda för allmänheten, men blir lätt tillgängliga för era deltagare med nyckelkort. Tänk igenom hur många nyckelkort ni behöver till konferenslokalerna och vilka personer de ska registreras på. Pris för borttappade nyckelkort är 200 kr/kort (exkl moms).

Parkering och taxi

Parkeringshus och parkeringsplatser finns på gångavstånd från Uppsala Konsert & Kongress.

Särskilda behov

Tillfälligt parkeringstillstånd i direkt anslutning till Uppsala Konsert & Kongress kan vid särskilda behov erhållas.

Taxi

Taxi hämtar och lämnar gäster vid entrén mot Vaksala torg.

Registreringsdisk

Registreringsdiskar finns att hyra. Diskarna har sex A3-skyltar på fronten och en toppskylt i format 20 x 200 cm.

Städning

Roterande städning av toaletter och publika ytor ingår i lokalhyran. Vid särskilda behov debiteras extra städning, speciellt i samband med inflyttning/utflyttning av utställning.

Container för brännbart avfall

Vi rekommenderar starkt att ni beställer en container för avfall vid större utställningar.

Utställning

I Sal D på entréplan finns över 900 kvm utrymme för utställning. Salen går också att skärma av i sektioner. Även Sal B, Sal C och de olika foajéerna lämpar sig för mindre utställningar. Sammanlagt finns ungefär 2000 kvadratmeter visningsyta i huset.

Utställningshyra

I lokalhyran ingår nyttjande av befintliga eluttag och elanvändning(220V/10A/2000W). Kontakta konferensavdelningen för offert.

Extra

El:  1000 kr (exkl moms) för 16 A och 1500 kr för 32 A
Förlängningssladdar: 100 kr/sladd (exkl moms).

I sal D drar vi fram el via vissa punkter i taket. Vidare dragning till varje enskild utställare offereras efter önskemål.

Planering av utställning

Beställ planskisser för planering av utställning hos konferensavdelningen eller ladda ner här via länkarna till höger. Skicka ritningen på utställningen till oss för godkännande minst en månad före arrangemanget.

Det är inte tillåtet att bygga montrar framför eller i anslutning till nödutgångar.

Utrymningsskyltar får inte blockeras eller döljas. Vid särskilda behov kan vi sätta upp extra skyltar.

Det är inte tillåtet att tejpa upp informationsmaterial på UKK:s väggar eller fönster. Stäm av med konferensavdelningen för vidare instruktion.

Vi förmedlar kontakt med företag som arbetar med utställarservice och som hjälper till med planering av mässan eller utställningen med t.ex. ritningar, fördelning av utställningsplatser och kontakter med utställarna.

Utrustning till utställning som posterskärmar, väggar, ståbord, andra möbler, datorer, belysning kan beställas genom oss eller av vår externa mässarrangör.