Hoppa till huvudinnehållet

Samhällsekonomiska effekter

Genom vår verksamhet bidrar vi till besöksnäringen, den lokala handeln och att göra Uppsala till en attraktiv stad att besöka, leva och verka i.

UKK påverkar turism och handel

HUI Research genomförde 2011 en omfattande undersökning av UKK:s betydelse för Uppsalas utveckling. Undersökningen resulterade i en rapport som publicerades samma år: Monetära och katalytiska effekter av Uppsala Konsert & Kongress.

Sammanfattningsvis visade rapporten att Uppsala Konsert & Kongress har stor betydelse för turismen i Uppsala. UKK bidrar, direkt och indirekt, till cirka 8 procent av Uppsala kommuns totala turistiska omsättning – nästan var tionde turistkrona i Uppsala kunde i undersökningen härledas till UKK:s verksamhet. Under 2010 konsumerade UKK:s turistbesökare för cirka 93 miljoner kronor i Uppsala utanför anläggningen, främst i form av hotellnätter och restaurang- och cafébesök. Vidare visade utredningen att detaljhandel och restaurangverksamhet i närområdet sedan UKK:s invigning årligen ökat sin omsättning.

Kvarhållen köpkraft och ökad inflyttning

Rapporten visade vidare att UKK bidrar till kvarhållen köpkraft. Det betyder att Uppsalabor i högre utsträckning väljer att besöka ett specifikt evenemang på hemmaplan istället för på annan ort. En stor andel av Uppsalaborna (i rapporten 42-53 procent) uppger att de skulle ha rest till en närliggande ort för att gå på ett specifikt evenemang om det inte hade genomförts i Uppsala. Ett ökat utbud av kultur och upplevelser gör Uppsala till en mer attraktiv plats att bo på. På så sätt medverkar UKK också till att behålla och locka kunskap till staden.

Hur samverkar kultur och besöksnäring?

För dig som vill förkovra sig ytterligare i hur kultur och besöksnäring samverkar rekommenderar vi rapporten Ett plus ett blir tre som tagits fram av Svensk Scenkonst och Visita.

Foto: meruppsala.se