Hoppa till huvudinnehållet

Tillgänglighetsredogörelse för ukk.se

Uppsala Konsert och Kongress står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur ukk.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från ukk.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Använd gärna meddelandefunktionen genom att klicka på denna länk.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

 • Skicka e-post till info@ukk.se
 • Ring 018 727 90 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Färgkontrast på texter gentemot bakgrundsbilden uppfyller inte WCAG AA kraven på färgkontrast ration 4.5:1.
 • Vissa länkar är upprepade dubbelt inom samma element.
 • Närliggande bilder med samma alternativ text förekommer
 • Huvudnavigationen är inte tillgänglig via navigering via tangentbord.
 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.
 • Tomma länkar och rubriker tillkommer på vissa sidor.
 • Rubrik nivåer saknas på vissa ställen.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Färgkontrast på texter gentemot bakgrundsbilden uppfyller inte WCAG AA kraven på färgkontrast ration 4.5:1.
 • Vissa länkar är upprepade dubbelt inom samma element.
 • Närliggande bilder med samma alternativ text förekommer
 • Huvud navigationen är inte tillgänglig via navigering via tangentbord.
 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.
 • Tomma länkar och rubriker tillkommer på vissa sidor.
 • Rubrik nivåer saknas på vissa ställen.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Färgkontrast på texter gentemot bakgrundsbilden uppfyller inte WCAG AA kraven på färgkontrast ration 4.5:1.
 • Vissa länkar är upprepade dubbelt inom samma element.
 • Närliggande bilder med samma alternativ text förekommer
 • Huvud navigationen är inte tillgänglig via navigering via tangentbord.
 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.
 • Tomma länkar och rubriker tillkommer på vissa sidor.
 • Rubrik nivåer saknas på vissa ställen.n.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Vissa länkar är upprepade dubbelt inom samma element.
 • Närliggande bilder med samma alternativ text förekommer
 • Huvud navigationen är inte tillgänglig via navigering via tangentbord.
 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.
 • Tomma länkar och rubriker tillkommer på vissa sidor.
 • Rubrik nivåer saknas på vissa ställen.

Problem vid användning med nedsatt hörsel

 • Bildtext saknas i video material

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av ukk.se.
Senaste bedömningen gjordes den 29 september 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 29 september 2020.