Hoppa till huvudinnehållet

Musikens Hus Vänner

Föreningen Musikens Hus Vänner, som bildades 1988 för att stödja visionen om ett konserthus i Uppsala, fortsätter nu att på olika sätt stödja verksamheten i UKK och i Uppsalas musikliv.

Musikens Hus Vänner stödjer nu konserthuset och musiklivet i Uppsala

Föreningen Musikens Hus Vänner är en ideell, opolitisk förening som bildades 1988 och som verkade på många olika sätt för att skapa opinion och påverka beslutsfattarna att  förverkliga byggandet av ett konsert- och kongresshus i Uppsala.

Sedan UKKs invigning har föreningen bidragit med medel från sina fonder för ekonomiskt stöd till verksamheten, med donation av konsertflygel 2007 och varje år utdelning av stipendier till unga musiker med anknytning till Uppsala. Riktade satsningar görs för att berika konsertutbudet i UKK.

Bli medlem i Musikens Hus Vänner

  • Som medlem i Musikens Hus Vänner stödjer du musiklivet i Uppsala via föreningens aktiviteter.
  • I medlemskapet ingår 25% rabatt på flera av de evenemang som arrangeras av Uppsala Konsert & Kongress (här hittar du aktuella evenemang med medlemsrabatt)
  • Som medlem får du också inbjudan till MHV:s egna program, bland annat i anslutning till årsmöten och stipendieutdelningar.

Medlemsavgift 200 kronor per år 
Plusgiro 44 34 404-2
Bankgiro 5424-0304

Musikens Hus Vänner

Musikens Hus Vänner logotyp