Hoppa till huvudinnehållet

Uppsala skräpkör till Uppsala körfest

Uppsala skräpkör välkomnar publiken till Uppsala körfest – och uppmanar till minskad nedskräpning.

Uppsala kommun arbetar aktivt och strategiskt för att minska nedskräpningen med smarta sopkärl. Bland sopkärlen ute i kommunen finns 28 kärl i form av körsångare som tillsammans bildar Uppsala skräpkör (på deras ”ryggar” kan du läsa deras namn, stämma och om deras personlighet och intressen!). De har tagits fram för att uppmärksamma Uppsalaborna på nedskräpning och få fler att slänga sitt skräp rätt, särskilt under Valborgsfirandet. Den som slänger skräp hos en körmedlem belönas med en sång!

Nu har vi bjudit in Uppsala skräpkör till Uppsala körfest. Utanför UKK:s entré ser och hör du en kvartett med medlemmarna Karim, Susan, Kim och Ulrika som tillsammans sjunger den egna hymnen Skräpsången. Vid Centralpassagen och på Stora torget finns även körmedlemmarna Kalle och Steffi för att sjunga solo och sprida budskapet.

Här på UKK jobbar vi ständigt med hållbarhet och miljö i fokus. Vi mäter vår klimatpåverkan och justerar hela tiden vår verksamhet för att bli ännu mer klimatsmarta. Och självklart värnar vi också vår närmiljö. Kom och släng ditt skräp hos oss och Uppsala skräpkör!

Läs mer om UKK:s miljöarbete

Smarta sopkärl

Uppsala kommun har mer 500 smarta sopkärl utplacerade runt om i city, parker och naturområden. Sopkärlen kallas smarta för att de drivs av solceller och komprimerar skräpet medan de fylls och skickar en signal när det är dags för tömning. Det innebär att tömningarna kan planeras utifrån var behovet finns. Dessutom resulterar det i minskad bränsleförbrukning, när alla sopkärl inte behöver bevakas och tömmas dagligen. Undersökningar visar också att överfulla sopkärl kan öka nedskräpningen, inte minst drar de till sig fåglar, råttor och getingar. Med smarta sopkärl minskar problemen.

Läs mer om smarta sopkärl och Uppsala skräpkör

Uppsala skräpkörs medverkan i Uppsala körfest presenteras i samarbete med Uppsala kommun Renhållning.