Hoppa till huvudinnehållet

Säkerhet och brandskydd

Uppsala Konsert & Kongress är en trygg miljö för gäster och personal. Läs mer om vårt säkerhetsarbete här.

Hög säkerhetsnivå

Säkerhetsnivån på Uppsala Konsert & Kongress är hög för att skapa en trygg miljö för gäster och personal samt skydda egendom. I säkerhetsarbetet ingår systematiskt brandskyddsarbete som innebär utbildningsprogram för personalen, förebyggande rutiner och handlingsplaner och en väl fungerande utrymningsorganisation.

Utrymning via 5 trapphus

Utrymningsmöjligheterna är goda då huset är försett med fem av varandra oberoende trapphus. Trapphusen är tillgängliga från alla våningsplan. Utrymningsvägarna är skyltade och kan stå emot rök och värme i minst en timme.

Huset är försett med ett talat utrymningslarm på svenska och engelska. Det finns också visuella larm i form av blixtljus för att underlätta för t.ex. gäster med nedsatt hörsel. Kontorsdelar och personalutrymmen är försedda med ringklockor för utrymning.

Säker utrymning från balkong

Vid behov av utrymning från balkongerna öppnas särskilda utrymningsdörrar som leder ut till utrymningstrapphusen. Såväl utrymningsdörrarnas som trapphusens bredd uppfyller de krav som ställs för att utrymma balkongen på ett tryggt sätt. Utrymningsdörrarna är placerade bredvid entrédörrarna till/från balkong och är skyltade för utrymning.

Brandsystem

Huset har också flera tekniska system för att förhindra uppkomst av brand och att minimera skador till följd av brand. I det ingår varningssystem i form av rök- och värmedetektorer, sprinkler, rökgasventilation samt annan släckutrustning.

Kontroller

Uppsala Konsert & Kongress testar löpande brandskyddsorganisation och de tekniska systemen.

Brandskyddsansvarig UKK:
Robin Akrap
Certifierad brandskyddskoordinator CFPA Europe
epost: robin.akrap@ukk.se
Brandskyddskontrollant UKK:
Anders Strand
epost: anders.strand@ukk.se