Hoppa till huvudinnehållet

Praktiska detaljer

Här hittar du alla praktiska detaljer för att planera konferenser, kongresser, events och utställningar.

Konferens/Utställning

Container

Vi rekommenderar starkt att ni beställer en container för avfall vid större utställningar.

El

I lokalhyran ingår nyttjande av befintliga eluttag och elanvändning(220V/10A/2000W). Övrig el/förlängningssladdar offereras.

Flaggor

Det finns sex flaggstänger, tre mot Vaksala torg och tre mot Storgatan. Flaggstängerna är 12 meter höga och gjorda för traditionella flaggor som hängs på kortsidan med lina. Flaggans långsida bör vara högst 4 meter.

Garderob/Bagageförvaring

Garderoben är belägen på bottenplanet (en trappa ner). Där finns 120 hängare med lås och 170 låsbara skåp. För stora grupper rekommenderar vi bemannad garderob och väskinlämning. På plan 7 finns 200 hängare med lås.

Kongressgång i Stora salen

Stora salen är byggd med möjlighet att ta bort stolar i mitten av parketten och på så vis kan vi öppna för en kongressgång, begär offert från konferensavdelningen.

Lasthiss

Bredd 199 cm, djup 550 cm, höjd 249 cm.

Mark utomhus

För att nyttja mark runt Uppsala Konsert & Kongress krävs tillstånd från polisen. Undantaget är vår utescen mot Vaksala torg samt uteserveringen.

En avgift till Uppsala kommun för markhyra tillkommer, kostnaden faktureras via UKK.

Möblering

Vid hyra av konferenslokaler ingår grundmöblering med standardmöbler för konferens. Detsamma gäller för konferenslunch och konferensmiddag då grundmöblering med långbord enligt standard ingår. Vid bokning av festvåningsmenyer ingår valfri möblering i Sal D med befintliga möbler. Vi ordnar gärna andra typer av möbler och extra- eller ommöbleringar.

Nyckelkort

Vissa lokaler i UKK är stängda för allmänheten, men blir lätt tillgängliga för era deltagare med nyckelkort. Tänk igenom hur många nyckelkort ni behöver till konferenslokalerna och meddela konferensavdelningen. Borttappat nyckelkort debiteras.

Parkering

Huset har ingen egen besöksparkering, men parkeringshus och parkeringsplatser finns på gångavstånd från Uppsala Konsert & Kongress. Närmaste parkeringshus är Centralgaraget. Mer information om parkering i området finns hos Uppsala Parkering.

Tillfälligt parkeringstillstånd i direkt anslutning till Uppsala Konsert & Kongress kan vid särskilda behov erhållas.

Planering av utställning

Beställ planskisser för planering av utställning hos konferensavdelningen eller hämta skisser via denna länk. Skicka ritningen på utställningen till oss för godkännande minst en månad före arrangemanget.

Det är inte tillåtet att bygga montrar framför eller i anslutning till nödutgångar.
Utrymningsskyltar får inte blockeras eller döljas. Vid särskilda behov kan vi sätta upp extra skyltar.

Det är inte tillåtet att tejpa upp informationsmaterial på UKK:s väggar eller fönster. Stäm av med konferensavdelningen för vidare instruktion.

Vi förmedlar kontakt med företag som arbetar med utställarservice och som hjälper till med planering av mässan eller utställningen med t.ex. ritningar, fördelning av utställningsplatser och kontakter med utställarna.

Utrustning till utställning som posterskärmar, väggar, ståbord, andra möbler, datorer, belysning kan beställas genom oss eller av vår externa mässarrangör.

Registreringsdisk

Registreringsdiskar finns att hyra. Diskarna har sex A3-skyltar på fronten och en toppskylt i format 20 x 200 cm.

Städning

Roterande städning av toaletter och publika ytor ingår i lokalhyran. Vid särskilda behov debiteras extra städning, speciellt i samband med inflyttning/utflyttning av utställning.

Utställningsyta

I Sal D på entréplan finns över 900 kvm utrymme för utställning. Salen går också att skärma av i sektioner. Även Sal B, Sal C och de olika foajéerna lämpar sig för mindre utställningar. Sammanlagt finns ungefär 2000 kvadratmeter visningsyta i huset.

Gods

Adress godsförsändelser

Uppsala Konsert & Kongress
Godsmottagning
”Namn på mötet eller företaget”
Roslagsgatan 6
753 27 Uppsala

Märk godset med
”Konferens”
Ange datum för konferensen
Ange er kontaktperson och telefonnummer

Borttransportering

När utställningen är slut ska godset i möjligaste mån transporteras bort samma dag. Om det inte går, stäm av med konferensavdelningen.

Brandklassning

Vi tar inte emot gods som inte är brandklassade.

Försäkring vid transport och förvaring av gods

Beställare/kund (person, organisation eller företag som är ansvarig beställare av arrangemanget) ansvarar för utställda föremål, dekorationer och övrigt material.

Är du representant för beställare eller kund bör du se till att teckna en försäkring samt i förekommande fall rekommendera utställare eller annan att teckna försäkring.

Godshantering

För att lösa lagring och förvaring på ett säkert sätt tar vi emot gods tidigast dagen före evenemanget eller annan tid efter överenskommelse.

Meddela vaktmästare eller konferensreceptionen i förväg vilket gods som kommer, när det kommer och var du vill ha det placerat.
Vaktmästare 018-727 90 70, 0768-30 47 92
Konferensreception 018-727 90 27

Hantering av stora gods

Mottagning och retursändning av stora försändelser som pall eller bur debiteras per enhet. Det gäller både före och efter utställningen.

I- och urlastning

All i- och urlastning sker via lastkajen mot Roslagsgatan eller entrén mot Vaksala torg. Om du har särskilda behov kan du få tillfälligt parkeringstillstånd i direkt anslutning till Uppsala Konsert & Kongress, kontakta 018-727 90 27.

Pallyft och gaffeltruck

Pallyft finns att låna på UKK, men däremot inte gaffeltruck.

Teknik

Digitala skärmar

Vi har flera digitala bildskärmar inomhus där information kan presenteras. Bilderna visas statiskt eller i serier genom rullande bildspel med valfritt intervall.

Liggande bildskärmar, 1366×768 pixlar (upplösning 72 pixlar per tum), filformat jpg

Liggande bildskärm i entré och restaurang, 16:9-proportion, filformat jpg eller mp4

Liggande LED-skärm på fasad, 630×360 pixlar, filformat jpg eller mp4

Konferensavdelningen lämnar offert på hantering och upplägg.

Internet

Kostnadsfri trådlös internetuppkoppling finns i hela huset. Kapaciteten på nätverket är dock begränsad då många användare kopplar upp sig samtidigt. Har du speciella krav på hög kapacitet och säker uppkoppling offererar vi gärna detta i samband med konferensbokningen.

Säkerhet

Bevakning

Vi samarbetar med ett lokalt vaktbolag och administrerar bokning av vakter efter önskemål. Eventuella vakter bekostas av arrangören/kunden.

Brandlarm

Brandlarmet som är installerat i huset är alltid aktiverat med direktlarm till brandkåren.

Rökmaskin och eldslukare

Om du har utrustning som rökmaskin eller t.ex. eldslukare krävs speciellt brandskydd. Brandlarmet måste då inaktiveras och brandvakter måste ersätta brandlarmets funktion.

Kontakta konferensavdelningen för offert på speciellt brandskydd.