Hoppa till huvudinnehållet

Keychange – för ett jämställt musikliv

UKK är ansluten till det internationella initiativet för jämställdhet inom musikbranschen. I sällskap av aktörer som Barbican, BBC Philharmonic, Vara Konserthus och många fler jobbar vi för aktivt för att se fler kvinnor på allas våra scener.

Keychange startade som en kollektiv och internationell kraftsamling för att öka jämställdheten i musikbranschen. När det drog igång 2018 var siktet inställt på musikfestivaler och målet att få festivaler att skriva på en försäkran om att programlägga fler kvinnor på sina scener och uppnå 50:50-balans senast 2022. Idag har mer än 180 musikfestivaler anslutit sig till initiativet.

Men festivaler är bara en del av musiklivet. Därför har Keychange gått ytterligare ett steg. Med start våren 2019 uppmanar Keychange alla typer av branschaktörer att ansluta sig. Uppsala Konsert & Kongress välkomnade denna möjlighet till internationellt samarbete för jämställdhet. I vackert sällskap av aktörer som Barbican, English National Opera, BBC Philharmonic, Musik i Syd, Vara Konserthus och många fler valde UKK att direkt ansluta sig till initiativet när det öppnade upp för fler delar av musiklivet.

Varje aktör får formulera sina egna löften till Keychange, och UKK har valt att fokusera på tre huvudområden:

• Artister på scenerna – Uppsala Konsert & Kongress strävar efter att årligen uppnå 50:50-målet på evenemang arrangerade av UKK senast 2022.

• Marknadsföring/kommunikation – Uppsala Konsert & Kongress strävar efter att uppnå 50:50-målet, i all annonsering och medvetet välja bilder och ord för att motverka stereotyper och ojämlikhet.

• Partners –  Uppsala Konsert & Kongress lovar att uppmuntra samarbetsparter och affärskontater att eftersträva 50:50-balans på sina evenemang.

Uppsala Konsert & Kongress har sedan tidigare rutiner på plats för hur man jobbar med jämställdhet, det är ingen nyhet för verksamheten. Däremot kommer man nu, som part i Keychange, lyfta arbetet ytterligare en nivå och också få möjlighet att jämföra sina resultat på en internationell skala.

Mer om Keychange kan du läsa här.