Hoppa till huvudinnehållet

Ägardirektiv och styrning

UKK är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för verksamheten i huset. Bolaget ingår i den kommunala koncernen Uppsala Stadshus AB.

Ägardirektiv och avkastningskrav i korthet

Uppsala Konsert & Kongress ska tillhandahålla en mötesplats för musik och övrig kultur för alla. Bolaget ska genom sin verksamhet aktivt bidra till utveckling av kulturlivet i Uppsala samt genom kongress- och konferensverksamheten bidra aktivt till utveckling av besöksnäringen i Uppsala. Genom kultur och möten ska bolaget stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad.

Uppsala Konsert & Kongress ska föra dialog med kulturnämnden om hur bolaget ska bidra till Uppsalas kulturella utveckling. Bolaget ska samverka med andra aktörer inom kulturlivet och besöksnäringen för att stärka respektive område och uppnå samordningsvinster. UKK ska bredda finansieringsbasen genom kultursponsring samt medfinansiering från offentliga aktörer utan att det har en styrande effekt på verksamhetens innehåll.

UKK är ett helägt kommunalt bolag och ingår i Uppsala Stadshus AB. Läs mer om Uppsala kommun.

UKK:s styrelse

Niclas Malmberg, ordförande (MP)
Hans Birger Ekström, vice ordförande (M)
Dick Jansson, ledamot S)
Anders Nordström, ledamot (L)
Ingemar Bergman, ledamot (C)
Margit Borgström, ledamot (KD)
Monica Lindgren-Petersson, ledamot (V)

Birgitta Holmlund , suppleant (S)
Bengt Sandblad, suppleant (S)
Agneta Lydig, suppleant (M)

Victoria Lindgren, arbetstagarrepresentant ordinarie
Lina Björk, arbetstagarrepresentant ordinarie
Lotta Zacke, arbetstagarrepresentant suppleant
Gustav Ohlander, arbetstagarrepresentant suppleant

UKK:s ledningsgrupp

Lena Åberg Frisk, vd och konstnärlig ledare
Robin Akrap, Food and beverage manager
Gabriella Gullberg, konferenschef
Hans Norin, chef teknik och fastighet
Karin Sävström, marknadschef