Hoppa till huvudinnehållet

Ägardirektiv och styrning

UKK är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för verksamheten i huset. Bolaget ingår i den kommunala koncernen Uppsala Stadshus AB.

Bolagsspecifika ägardirektiv för Uppsala Konsert & Kongress

Uppsala Konsert & Kongress AB ska tillhandahålla en mötesplats för musik och övrig kultur för alla målgrupper. Bolaget ska aktivt bidra till utveckling av besöksnäringen i Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka och bo i.

Bolaget ska föra dialog och samverka med kulturnämnden, andra kulturinstitutioner och besöksmål för att stärka kulturlivet, uppnå samordningsvinster samt bidra till Uppsalas kulturella utveckling.

UKK är ett helägt kommunalt bolag och ingår i Uppsala Stadshus AB. Läs mer om Uppsala kommun.

UKK:s styrelse

Wolkert Wolkert, ordförande (MP)
Hans Birger Ekström, vice ordförande (M)
Dick Jansson, ledamot (S)
Anders Nordström, ledamot (L)
Ingemar Bergman, ledamot (C)
Margit Borgström, ledamot (KD)
Monica Lindgren-Petersson, ledamot (V)

Birgitta Holmlund , suppleant (S)
Bengt Sandblad, suppleant (S)
Agneta Lydig, suppleant (M)

Victoria Lindgren, arbetstagarrepresentant ordinarie
Lina Björk, arbetstagarrepresentant ordinarie
Lotta Zacke, arbetstagarrepresentant suppleant
Gustav Ohlander, arbetstagarrepresentant suppleant

UKK:s ledningsgrupp

Walter Brolund, Tf VD och konstnärlig ledare
Robin Akrap, chef Food & beverage
Gabriella Gullberg, chef Möten & Event
Hans Norin, chef teknik och fastighet
Karin Sävström, marknadschef