Hoppa till huvudinnehållet

Ägaridé och styrning

UKK är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för verksamheten i huset. Bolaget ingår i den kommunala koncernen Uppsala Stadshus AB.

Bolagsspecifik ägaridé för Uppsala Konsert & Kongress

Bolaget ska genom sin verksamhet vara en livfull mötesplats som genomsyras av en unik mix av musik, såväl dag som natt, och som med sin kvalitet med både bredd och spets attraherar och inspirerar till möten mellan människor i olika åldrar och med olika livsstilar – lokalt, nationellt och internationellt.

Bolaget ska genom sin event-, kongress- och konferensverksamhet aktivt bidra till utvecklingen av besöksnäringen i Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka, leva och verka i.

Bolaget ska samspela med omgivningen och medverka till en levande stadskärna som vidgas mot östra Uppsala utifrån sin geografiska plats.

Bolaget ska samverka med näringslivet och aktörer som stärker de olika verksamheterna inom musikens respektive event-, kongress- och konferensverksamhetens områden.

Bolaget ska ha affärsmässighet som drivkraft.

UKK är ett helägt kommunalt bolag och ingår i Uppsala Stadshus AB. Läs mer om Uppsala kommun.

UKK:s styrelse

Wolkert Wolkert, ordförande (MP)
Hans Birger Ekström, vice ordförande (M)
Peder Granath, ledamot (S)
Anders Nordström, ledamot (L)
Josefin Berglund, ledamot (C)
Margit Borgström, ledamot (KD)
Monica Lindgren-Petersson, ledamot (V)

Kia Alfredsson, suppleant (S)
Bengt Sandblad, suppleant (S)
Agneta Lydig, suppleant (M)

Victoria Lindgren, arbetstagarrepresentant ordinarie
Lina Björk, arbetstagarrepresentant ordinarie
Lena Karlsson Beierlein, arbetstagarrepresentant suppleant
Gustav Ohlander, arbetstagarrepresentant suppleant

UKK:s ledningsgrupp

Henrik Lillsjö, vd och konstnärlig ledare
Robin Akrap, chef Food & beverage
Gabriella Gullberg, chef Möten & event
Hanna Holm, controller
Hans Norin, chef teknik och fastighet
Karin Sävström, marknadschef

UKK:s kreativa råd

Hans Ek
Cathy Graham (UK)
Jasmin Rastegar
Nanna Bergh
Fabrice Gogendeau (FR)
Johanna Beckman
Marc Bamuthi Joseph (USA)
Malena Ernman
(med stöd av Musikens Hus Vänner)