Hoppa till huvudinnehållet

Ägaridé, styrning och protokoll

UKK är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för verksamheten i huset. Bolaget ingår i den kommunala koncernen Uppsala Stadshus AB.

Bolagsspecifik ägaridé för Uppsala Konsert & Kongress

Bolaget ska genom sin verksamhet vara en livfull mötesplats som genomsyras av en unik mix av musik, såväl dag som natt, och som med sin kvalitet med både bredd och spets attraherar och inspirerar till möten mellan människor i olika åldrar och med olika livsstilar – lokalt, nationellt och internationellt.

Bolaget ska genom sin event-, kongress- och konferensverksamhet aktivt bidra till utvecklingen av besöksnäringen i Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka, leva och verka i.

Bolaget ska samspela med omgivningen och medverka till en levande stadskärna som vidgas mot östra Uppsala utifrån sin geografiska plats.

Bolaget ska samverka med näringslivet och aktörer som stärker de olika verksamheterna inom musikens respektive event-, kongress- och konferensverksamhetens områden.

Bolaget ska ha affärsmässighet som drivkraft.

UKK är ett helägt kommunalt bolag och ingår i Uppsala Stadshus AB. Läs mer om Uppsala kommun.

UKK:s styrelse

Rickard Malmström, ordförande (MP)
Hans Birger Ekström, vice ordförande (M)
Peder Granath, ledamot (S)
Anders Nordström, ledamot (L)
Josefin Berglund, ledamot (C)
Margit Borgström, ledamot (KD)
Monica Lindgren-Petersson, ledamot (V)

Kia Alfredsson, suppleant (S)
Bengt Sandblad, suppleant (S)
Agneta Lydig, suppleant (M)

Mia Freij, arbetstagarrepresentant 

UKK:s ledningsgrupp

Henrik Lillsjö, vd och konstnärlig ledare
Robin Akrap, driftschef 
Daniel Ohlson, teknikchef
Fredrik Granberg, program- och planeringschef 
Karin Sävström, marknadschef
Camilla Karlsson, administrativ chef
Hanna Holm, controller

UKK:s styrelseprotokoll

2022
20220518
20220502
20220216 
20220330

2021
20210922
20211116
20211122
20211215

Tidigare protokoll har publicerats på
Uppsala kommuns hemsida.