Hoppa till huvudinnehållet
Söndag 22 september 2024
12:30
UKK - Sal B - Onumrerad sittplats
  • Musik
  • Övrigt

Med rösten i fokus – inspirationsdag för körsångare

Välkommen till en inspirerande, lärorik och rolig eftermiddag helt ägnad åt din röst!

Den avslutande dagen på Uppsala körfest vigs helt åt inspirerande workshops för dig som vill arbeta med rösten och sången tillsammans med våra workshopledare och andra sång- och körentusiaster. En gemensam middag med allsång blir körfestens final!

Program

  • Kl. 12.30: Workshop 1 – Den hållbara rösten med Kristina Lund
  • Kl. 14.00: Workshop 2 – Korist, solist och skarven däremellan med Jonas Wåhlin
  • Kl. 15.30: Workshop 3 – Kör på gehör med ako
  • Kl. 17.00: Gemensam middag med allsång

Inga förkunskapskrav.

Workshop 1 – Den hållbara rösten


Kl. 12.30–13.30, Sal B

Att kunna prata är något vi ofta tar förgivet, men hur vi gör det? Hur vi använder själva rösten, tänker vi inte alltid på. Rösten ska hålla hela livet, även genom förkylningar, stress och andra ansträngningar. Den ska fungera när vi behöver kunna tala länge och ska höras utan ansträngning. Rösten färgar vårt budskap med dess kvalitet, styrka, läge, tempo och variationer med mera. Den påverkas lätt av förhållningssätt och känslor som nervositet, stress eller trygghet. Vi tittar på hur de olika delarna kan påverka hur lyssnaren tar emot det som sägs, vilken föreställning vi har om hur röster låter – gäll, tråkig, monoton, sprucken – och hur röstbeteendet kan förstärka eller förminska både budskap och förtroende. Det finns gott om åsikter och uttryck om hur en röst kan låta och det är inte ovanligt att rösten kopplas till hur vi tycker en person är.

I denna workshop börjar vi med en rejäl röstuppvärmning för en grundläggande och hälsosam röstteknik för olika situationer och sammanhang. Vi gör andnings- och röstövningar som varvas med teori om hur nervositet, stress och press kan påverka andning och röst och vi tittar på olika vägar att, på ett hälsofrämjande sätt, komma åt och hantera det. Vi pratar också om skillnader och likheter mellan sång och tal och vi jobbar med gestaltning av övningar, ramsor och talkör.

Här behövs inga förkunskaper – och har du det är det alltid bra att få en påminnelse!

Workshopledare: Kristina Lund

Kristina Lund är logonom, sångare, sångpedagog, kördirigent, professionell coach och mindfulnessinstruktör. Hon arbetar som konsult inom kommunikation, kroppsspråk, röst och ledarskap sedan början av 90-talet och möter en variation av olika yrkeskategorier och människor i olika situationer. Hon arbetar sedan 2015 med logonomprogrammet på SMI, Stockholms Musikpedagogiska Institut, där hon undervisar i metodik/didaktik, kommunikation och ledarskap, presentationsteknik, röstträning och sång.

Workshop 2 – Korist, solist och skarven däremellan


Kl. 14.00–15.00, Sal B

Med enkla metoder arbetar vi tillsammans för att vårt instrument ska få klinga fullt ut. I kören, som solist och i passagen däremellan.

Ordet skarv är negativt laddat för många sångare och just därför återfinns det i rubriken för denna workshop. På musikens språk italienska kallas detsamma för passaggio (passage), vilket ju är en lite trevligare beskrivning av det som händer när våra stämband byter rörelsemönster. Om vi lär oss hantera detta så kan vi ta kontroll över det som är negativt laddat och ge det en positiv klang i stället.

Att skapa positiva målbilder, ta kontroll över det vi kan kontrollera och lita på vår förmåga ger en garanterat bättre upplevelse för dig som sångare och för din publik. När du är trygg och tror på dig själv är din publik trygg och tror på dig.

När vi sjunger fullt ut med hela rösten tillsammans i grupp känns det ofta lätt, men så fort vi står där ensamma kan det knyta sig. Vilka redskap kan vi använda för att ta kontroll över en sådan situation? Hur handskas vi med nervositet och ovana situationer? Dessa och andra frågor svarar vi på tillsammans.

Workhopledare: Jonas Wåhlin

Jonas Wåhlin är sångpedagog och musikalartist med rösten i fokus. Han är utbildad vid Balettakademiens musikallinje i Göteborg och har i nära tjugo år haft sång, musik och teater som yrke. Som sångare och musikalartist har han arbetat på otaliga scener runtom i Sverige och utomlands.

Sång och röstens möjligheter har alltid fascinerat och efter några år på scen började Jonas så smått undervisa i sång. Till att börja med endast privatelever som hörde av sig ryktesvägen, men efterhand också sångarkollegor och skådespelare. För att kunna tillgodose och bemöta dessa sångares behov och önskemål sökte sig Jonas till SMI, Stockholms Musikpedagogiska Institut. Där finns en treårig musikpedagogutbildning med kandidatexamen och det visade sig vara ett utmärkt ställe att förkovra sig.

Nu arbetar Jonas dagligen med musik- och körundervisning på Uppsala Musikklasser och med enskild undervisning i privat regi vid sidan om uppdrag som solist. Jonas undervisar allt från nybörjare till professionella sångare.

Fikapaus

Kl. 15.00–15.30, baren utanför Sal B

Kaffe/te och bulle ingår i priset.

Workshop 3 – Kör på gehör med ako


Kl. 15.30–16.30, Sal B

I denna workshop får du lära dig sånger och stämmor på gehör kombinerat med rörelse. Du behöver inte ha några förkunskaper, utan endast glädjen och viljan att sjunga tillsammans. Vi låter hela kroppen vara med i sången och rytmerna. Vi kommer enbart att använda texter som visas på en skärm och därför är noter och notläsning inte nödvändigt.

Vi skapar en helhet och du kommer tillsammans med de andra få utforska din röst och få känna tryggheten från de andra som står i samma stämma. Det handlar om gemenskap och att alla röster räknas, för då blir det maffigt och roligt. När vi vågar sjunga och röra oss tillsammans ökar vårt välmående, vi blir gladare, får energi och endorfiner frigörs!

Workshopledare: Anna-Karin ”ako” Nytell Oldeberg

Anna-Karin Nytell Oldeberg, även kallad ”ako”, är en uppländsk sångerska och kulturentreprenör som gärna underhåller och engagerar barn och vuxna med musik i olika stilar. I Uppland syns hon i många sammanhang och är ständigt aktuell med nya konserter och projekt för alla åldrar. Bland annat är hon  engagerad i att leda körer på gehör, så kallade friskvårdskörer på olika arbetsplatser. Hon är en uppskattad allsångsledare i många olika sammanhang, bland annat inom äldreomsorgen, på förskolor och på somrarna då hon leder bejublad ABBA-allsång i Parksnäckan. Ako har fått sin sångutbildning på Kulturama och är utbildad inom pedagogik. Under åren har hon sjungit i och lett flera körer i Uppsala. Hon är också vokalist i partybandet AKO LIVE BAND samt i Z-kvartetten och turnerade under två år i USA och Europa med den internationellt välkända gruppen Up With People. År 2021 blev ako utnämnd till Årets hedersupplänning tillsammans med Jacke Sjödin.

Gemensam middag med allsång


Kl. 17.00, Sal D

Vad är en kördag utan en körfest med mat, dryck och massor av sång i trevligt sällskap? Denna inspirationsdag avslutas med en härlig gemensam middag i UKK:s restaurang där vi äter gott och sjunger tillsammans.

Middagen inleds med fördrink och mingel från kl. 17.00, sedan sätter vi oss till bords för en middag som varar fram till cirka kl. 20.00.

En buffé serveras och dagens workshopsledare agerar sånganförare med ako i spetsen och leder oss i allsång under middagen!

Deltagande i middagen är frivilligt.

Datum & tid

22 september 2024 12:30

Biljettpris

Ordinarie inklusive middag: 495 kr
Ordinarie utan middag: 395 kr
Student/ungdom/MHV-medlem inklusive middag: 395 kr
Student/ungdom/MHV-medlem utan middag: 295 kr

Övrigt
En del av Uppsala körfest
Presenteras av
Uppsala Konsert & Kongress med stöd av Musikens Hus Vänner
Medverkande
Kristina Lund, Jonas Wåhlin, Anna-Karin "ako" Nytell Oldeberg

Information