Hoppa till huvudinnehållet

Säkerhetsinformation

Vårt säkerhetsarbete syftar till att skapa en trygg miljö för gäster, personal och för att skydda egendom.

Hög säkerhetsnivå

Säkerhetsnivån på UKK är hög för att skapa en trygg miljö för gäster och personal samt för att skydda egendom. I vårt säkerhetsarbetet ingår systematiskt brandskyddsarbete, som du kan läsa mer om här.

Kontroller

Uppsala Konsert & Kongress testar löpande brandskyddsorganisationen och de tekniska systemen.

Brandsystem i byggnaden

 • Brandtelefon
 • Brandtavla
 • Sprinklers och detektorer som automatiskt larmar till brandtelefonen och/eller direkt till räddningstjänsten
 • Alla salar och utrymningsvägar är brandceller
 • Fem av varandra oberoende utrymningstrapphus är tillgängliga från alla våningsplan
 • Utrymningsvägarna är skyltade och kan stå emot rök och värme i minst en timme
 • Brandjalusi finns på plan 3
 • Brandsläckare (inom varje 25 m radie)
 • Inomhusbrandposter (vattenslang)
 • Hjärtstartare
 • Larmknappar

Talat larm och visuella larm

Huset är försett med ett talat utrymningslarm på svenska och engelska. Det finns också visuella larm i form av blixtljus för att underlätta för gäster med exempelvis nedsatt hörsel. Kontorsdelar och personalutrymmen är försedda med ringklockor för utrymning.

Utrymningsorganisation

 • Utrymningsansvarig med ansvar för brandtelefon, brandtavla, brandlöpare och att kvittera/avstyra larm
 • Utrymningsledare i varje sal/område med aktivitet
 • Utrymningsvärdar i Stora salen assisterar utrymningsledare och har hand om varsin dörr eller nödutgång

Uppsamlingsplatser

Kartan visar uppsamlingsplatser.
Vaksala torg: Uppsamlingsplats för gäster
Torgyta mot Storgatan: Uppsamlingsplats för personal

Hjärtstartare

Uppsala Konsert & Kongress har som mål att all personal ska vara utbildad i HLR (hjärt- och lungräddning) och genomför därför löpande både grundutbildning och repetitionsutbildningar i HLR.

I byggnaden finns två hjärtstartare, placerade vid receptionen på entréplan och i anslutning till Stora salen på plan 5.

Hjärtstartarens placering på entréplan.
Hjärtstartarens placering på plan 5.

Ordningsvakt

Uppsala Konsert & Kongress AB arbetar med Safe Security för vakthållning, larm och rondering. Ordningsvakt som arbetar i huset har alltid komradio och kan nås via UKK:s personal.

Frågor?

Hör av dig! Vi finns här för att hjälpa dig.

Bokning

Bokning av konferens, kongress, möten, affärslunch och mässor

Skicka en bokningsförfrågan!