Hoppa till huvudinnehållet
Söndag 27 november 2022
19:30

Flyttad: Messiah Hallberg Live

Av produktionstekniska skäl kommer föreställningen Messiah Hallberg Live den 27 november 2022 flyttas. Nytt datum är 29 januari 2023. Samma starttid, d.v.s. kl. 19.30.

Behåll din biljett – den gäller även det nya datumet!

OBS: Du som köpt konsertbuffé till den 27/11 kommer att få denna återbetald. Pengarna sätts in på kontot som användes vid köpet.

Återköp
Kan du inte utnyttja biljetten det nya datumet? Ta kontakt med biljettkassan på 018-727 90 00 eller biljettkassa@ukk.se senast 9 november för hjälp med återköp. För att underlätta för vår personal är det viktigt att du uppger ditt referensnummer och telefonnummer vid mailkontakt.

Vid återköp får du tillbaka hela biljettsumman, men inte det som kallas serviceavgift. Denna avgift täcker delar av den administration och det arbete som görs av vår biljettpersonal.

Datum & tid

27 november 2022 19:30

Information