Uppsala Konsert & Kongress 753 75 Uppsala | info@ukk.se | 018-727 90 00 English

Miljöarbete

Miljö och smarta val

Svanenmärkta möten på Uppsala Konsert & Kongress

Uppsala Konsert & Kongress var 2011 den första restaurangen i Uppsala som blev Svanencertifierad. Svanencertifieringen omfattar från och med december 2015 också konferensverksamheten.

Det innebär att Uppsala Konsert & Kongress lever upp till Svanens nya tuffa kriterier för restaurang, hotell- och konferensanläggningar. Svanen ställer tuffa miljö-, hälso- och kvalitetskrav på produkter och tjänster. Vi på Uppsala Konsert & Kongress har sett över vår produktion, arbetsrutiner, inköp och ingredienser - för att klara kraven förstås, men ännu mer för att visa att vi tar miljöarbete på stort allvar.

- Det viktiga är att vi nu har fått ett kvitto på att vi jobbar åt rätt håll - det vill säga hållbart. Samtidigt som vi lever upp till Svanens höga miljökrav blir det enklare för våra kunder att välja en anläggning som är certifierad för "gröna möten", säger Cecilia Björkenå, konferenschef vid UKK.

Vi är med och räddar världen lite grann varje dag! #räddavärlden

Svanen logo certifiering Uppsala Konsert & Kongress 30550262

Krav-certifiering

Uppsala Konsert & Kongress restaurang är från augusti 2013 KRAV-certifierad, det innebär att en viss mängd basråvaror uppfyller Kravs kriterier. Vår målsättning är att ytterligare öka andelen kravcertifierade råvaror och minska tillsatser i maten. Du som gäst ska kunna välja produkter från menyer, bufféer och drycker som har hög andel Kravgodkända ingredienser.

 KRAV logotyp 25 procent kravgodkända varor
Minst 25 procent livsmedel helt utbytta till godkända livsmedel