Hoppa till huvudinnehållet
Fredag 8 maj 2020
17:00
UKK, Uppsala konstmuseum, Uppsala stadsteater, Köttinspektionen
  • Konst
  • Musik
  • Teater

Revolve Fiction

Revolve Performance Art Days är en årlig festival för performancekonst i Uppsala som startade 2016. Samarbetande partners detta år är Uppsala stadsteater, Köttinspektionen dans, Uppsala konstmuseum och Uppsala Konsert & Kongress.

Konceptet för 2020 års festival är Revolve Fiction. Den femte upplagan av Revolve Performance Art Days riktar fokus mot konstnärliga praktiker som utgår från, eller står i relation till, det fiktiva, det konstruerade och det mytiska.

Performancekonstens historiska relation till det autentiska skapar en spännvidd. Revolve fiction vill luckra upp och röra sig mellan dessa två tunga koncept. Konst som fiktivt “objekt” bryter in i världen, men är också en del av den.

Det uppdiktade smälts samman med det konkreta. I fantastiska och konstruerade situationer riktar performancekonsten ständigt ljuset mot närvaro, nuet och den levda kroppen. Den faktiska kroppen möter den fabulerande; i ett landskap av det som var och det som kan bli.

Årets festival låter oss möta internationella och nationella konstnärer som med olika metoder och från olika horisonter använder fiktiva verktyg för att kritiskt belysa vår komplexa värld, full av allt som finns och inte finns.

Under festivalen arrangeras tre programpunkter på UKK:

Kimatica – Transcendence – lördag 9 maj kl. 20.00
I gränslandet mellan teknologi och performance utforskar det Londonbaserade performancekollektivet Kimatica det mänskliga medvetandet och dess begränsningar.

Föreställningen ingår vid köp av festivalpasset. Enskilda biljetter kan köpas via länken ovan.

Kelly Jayne Jones – Multiple dimensions initiates part III – lördag 9 maj kl. 21.00
Den Manchester-baserade konstnären Kelly Jayne Jones skapar verk som kombinerar performance, installation och ljud. Om Multiple dimensions initiates part III säger hon: ”Detta är en pågående performance där jag bjuder in publiken att, tillsammans med mig, utforska den möjlighet till andra dimensioner som förutspåtts inom teoretisk fysik.”

Föreställningen ingår vid köp av festivalpasset. Fri entré.

 

Datum & tid

8 maj 2020 17:00

Längd
Cirka 29 timmar
Biljettpris

Festivalpasset ger tillträde till samtliga programpunkter.
Ordinarie: 300 kr
Student: 200 kr

Arrangör
Uppsala stadsteater, Köttinspektionen dans, Uppsala konstmuseum och Uppsala Konsert & Kongress

Information