Hoppa till huvudinnehållet
Lördag 9 maj 2020
19:00
UKK, Uppsala konstmuseum, Uppsala stadsteater, Köttinspektionen
  • Konst
  • Musik

Revolve Fiction på UKK

Revolve Performance Art Days är en årlig festival för performancekonst i Uppsala som startade 2016. Samarbetande partners detta år är Uppsala stadsteater, Köttinspektionen dans, Uppsala konstmuseum och Uppsala Konsert & Kongress.

Den femte upplagan av Revolve Performance Art Days riktar fokus mot konstnärliga praktiker som utgår från, eller står i relation till, det fiktiva, det konstruerade och det mytiska.

Performancekonstens historiska relation till det autentiska skapar en spännvidd. Revolve Fiction vill luckra upp och röra sig mellan dessa två tunga koncept. Konst som fiktivt “objekt” bryter in i världen, men är också en del av den.

Det uppdiktade smälts samman med det konkreta. I fantastiska och konstruerade situationer riktar performancekonsten ständigt ljuset mot närvaro, nuet och den levda kroppen. Den faktiska kroppen möter den fabulerande; i ett landskap av det som var och det som kan bli.

Årets festival låter oss möta internationella och nationella konstnärer som med olika metoder och från olika horisonter använder fiktiva verktyg för att kritiskt belysa vår komplexa värld, full av allt som finns och inte finns.

Revolve Fiction på Uppsala Konsert & Kongress, lördag 9 maj 2020

Sal C kl. 19.00
Andreas Hiroui Larsson (SE)
Seduced by (a) last year

Seduced by (a) last year är Andreas Hiroui Larssons examensarbete vid Kungliga Musikhögskolan och hans första interdisciplinära komposition. Med utgångspunkt i sin utbildning inom filosofi, konst och musik och med hjälp av digitalt arkivmaterial bestående av bl.a. texter, bilder och inspelningar undersöker Hiroui Larsson hur en interdisciplinär musik kan komponeras. Utifrån ett koncept från varje utbildningsområde har han tillsammans med en ensemble arbetat fram en interdisciplinär musik där filosofi, konst och musik spelar varandras roller och utför varandras syften. Samtidigt berättar musiken hans personliga historia.

Fri entré. Föreställningen ingår även i festivalpasset. Läs mer om den på programsidan.

Sal B kl. 20.00
Kimatica (GB)
Transcendence

Londonbaserade performancekollektivet Kimatica verkar i gränslandet mellan
teknologi och performance. Verket Transcendence är ett tvärvetenskapligt projekt som med ett team av psykologer, tekniker, performancekonstnärer och audiovisuella formgivare tar oss med på en fängslande resa genom det undermedvetna med hjälp av ljus, ljud, bild, fysisk performance, sång, karaktärsdesign och kostym.

Föreställningen ingår i festivalpasset. Läs mer och köp enskilda biljetter på programsidan.

Sal D kl. 21.00
Kelly Jayne Jones (GB)
Multiple dimension initiates part III

Manchester-baserade konstnären Kelly Jayne Jones började sitt konstnärskap inom experimentell musik. Idag omfattar hennes verk bl.a. dans, soniska teckningar, skulpturer och film. Hon utforskar marginalerna av våra inre utrymmen och sociala samexistens och intresserar sig för närvaro och performance som en plats för potentiell omvandling; mellan människor och inom gemenskaper.

Fri entré. Föreställningen ingår även i festivalpasset. Läs mer om den på programsidan.

Datum & tid

9 maj 2020 19:00

Längd
Cirka tre timmar
Biljettpris

Festivalpasset ger tillträde till samtliga programpunkter.
Ordinarie: 300 kr
Student: 200 kr

Arrangör
Uppsala stadsteater, Köttinspektionen dans, Uppsala konstmuseum och Uppsala Konsert & Kongress

Information